Proces | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Projekty reform w sądzie rozważają:
a) adwokaci
b) oskarżeni
c) sędziowie wyżsi
d) sędziowie śledczy
Rozwiązanie

Adwokat Huld słynął z tego, że bronił:
a) ubogich
b) w z góry przegranych sprawach
c) bogaczy
d) w wyjątkowo zawiłych sprawach
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

K. w pracy nie załatwił sprawy:
a) fabrykanta
b) księgowego
c) handlarza
d) kupca
Rozwiązanie

Kupiec Block zatrudnia:
a) sześciu adwokatów
b) pięciu adwokatów
c) trzech adwokatów
d) czterech adwokatów
Rozwiązanie

Titorelli podczas odwiedzin bankiera malował:
a) portret sędziego
b) pejzaż
c) salę obrad
d) portret dziewczyny z sąsiedztwa
Rozwiązanie

W „Procesie” autor zachował:
a) chronologię wydarzeń
b) ciąg przyczynowo-skutkowy
c) jedność akcji
d) tradycyjna fabułę
Rozwiązanie

Wujek Karol poprosił, aby K. wziął urlop i wyjechał:
a) na wieś
b) za granicę
c) nad morze
d) w góry
Rozwiązanie

Kobieta, którą Józef spotyka, będąc drugi raz w sądzie jest:
a) prostytutką
b) praczką
c) szwaczką
d) sprzątaczką
Rozwiązanie

Kafka zmarł w roku:
a) 1927
b) 1938
c) 1924
d) 1930
Rozwiązanie

Główny bohater był członkiem miejskiego towarzystwa:
a) miejskich ekonomistów
b) opieki nad zabytkami
c) opieki nad zwierzętami
d) miłośników nauki
Rozwiązanie


Siepacz bił strażników:
a) pejczem
b) rózgą
c) batem
d) pasem
Rozwiązanie

Herman Kafka, ojciec Franza był kupcem i prowadził sklep z towarami:
a) kolonialnymi
b) tytoniowymi
c) galanteryjnymi
d) bławatnymi
Rozwiązanie

Na sali sadowej Józef K. nie mógł wytrzymać:
a) zaduchu
b) ironicznych spojrzeń
c) uniżoności sędziego
d) hałasu
Rozwiązanie

„Proces” Franza Kafki łączy w sobie elementy powieści:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) psychologicznej
c) absurdu
d) paraboli
Rozwiązanie

Strażnicy to Franciszek i:
a) Willem
b) Willi
c) Wilhelmi
d) Wilhelm
Rozwiązanie

Pierwsze przesłuchanie odbyło się w:
a) poniedziałek
b) piątek
c) niedzielę
d) sobotę
Rozwiązanie

Kupiec Block wyznaje, że jego proces trwa już:
a) ponad rok
b) trzy lata
c) około ośmiu lat
d) ponad pięć lat
Rozwiązanie

Towarzyszką ostatnich miesięcy życia pisarza była:
a) Milena Jesenska
b) Felicja Bauer
c) Dora Dymant
d) Julia Vehryzek
Rozwiązanie

Józef K. planował pójść do sądu na godzinę:
a) ósmą
b) dziewiątą
c) jedenastą
d) dziesiątą
Rozwiązanie

Strażnicy przykazali by Józef K. założył:
a) czarne ubranie
b) staromodne ubranie
c) eleganckie ubranie
d) odświętne ubranie
Rozwiązanie


Proces przetrzymywano stale na najniższym stadium procesowym przy uwolnieniu:
a) usiłowanym
b) prawdziwym
c) pozornym
d) przewleczonym
Rozwiązanie

Dorę Dymant poznał Kafka poprzez Żydowskie Ognisko Ludowe pochodzące z:
a) Frankfurtu
b) Pragi
c) Wiednia
d) Berlina
Rozwiązanie

Pierwszą próbę wyzwolenia się spod wpływu rodziców Kafka podjął w roku:
a) 1914
b) 1917
c) 1910
d) 1915
Rozwiązanie

Kilka dni później Józef K. został poinformowany o pierwszym przesłuchaniu:
a) telegraficznie
b) telefonicznie
c) przez woźnego sądowego
d) listownie
Rozwiązanie

„Proces” został opublikowany dopiero po śmierci pisarza, w:
a) 1929 roku
b) 1930 roku
c) 1932 roku
d) 1925 roku
Rozwiązanie

Bankier stwierdza, że Block stał się:
a) szpiegiem adwokata Hulda
b) podnóżkiem adwokata Hulda
c) poplecznikiem adwokata Hulda
d) psem adwokata Hulda
Rozwiązanie

Kochanką Józefa K. była Elza, która pracowała jako:
a) sprzedawczyni
b) kelnerka
c) pokojówka
d) pielęgniarka
Rozwiązanie

Narrator w „Procesie” nie jest:
a) pierwszoosobowy
b) wszechobecny
c) wszechwiedzący
d) zdystansowany wobec postaci głównego bohatera
Rozwiązanie

Bankier uważał, iż istotę porządku świata robi się z:
a) sądownictwa
b) kłamstwa
c) zbrodni
d) biurokracji
Rozwiązanie

Józef sądził, że jego aresztowanie to żart, który mogli mu spłatać:
a) kuzyni
b) koledzy z banku
c) lokatorzy domu, w którym mieszkał
d) przyjaciele
Rozwiązanie

Strażnicy muszą przechować:
a) teczkę aresztowanego
b) akta aresztowanego
c) bieliznę aresztowanego
d) dokumenty aresztowanego
Rozwiązanie

W dniu aresztowania po wyjściu Józefa K. z domu:
a) czekała na niego panna Bürstner
b) czekali na niego koledzy z banku
c) czekał na niego vrudy mężczyzna
d) czekała na niego pani Grubach
Rozwiązanie

O dochodzeniu w sprawie Józefa wuj Karol dowiedział się od:
a) córki Erny
b) panny Bürstner
c) adwokata Hulda
d) pani Grubach
Rozwiązanie

Józef K. od malarza kupił:
a) portrety
b) sztalugę
c) pejzaże
d) obrazy przedstawiające martwą naturę
Rozwiązanie

Akcja „Procesu” rozpoczyna się w dniu:
a) trzydziestych trzecich urodzin Józefa K
b) dwudziestych dziewiątych urodzin Józefa K
c) trzydziestych urodzin Józefa K
d) trzydziestych pierwszych urodzin Józefa K
Rozwiązanie

Wyrok na Józefie K. został wykonany w:
a) biurze
b) fabryce
c) kopalni
d) kamieniołomie
Rozwiązanie

Poszukiwania sprawiedliwości przez Józefa K. przypominają wędrówkę po:
a) gettcie
b) pajęczej sieci
c) labiryncie
d) piekle
Rozwiązanie

Kafka został zwolniony ze służby wojskowej:
a) z powodu ideologicznych przekonań
b) z powodu wątłego zdrowia
c) dzięki wstawiennictwu ojca
d) jako urzędnik ważnej instytucji państwowej
Rozwiązanie

Pierwsze informacje o Procesie można odnaleźć w "Dziennikach" Franza Kafki z roku:
a) 1920
b) 1914
c) 1910
d) 1912
Rozwiązanie

„Proces” nie jest:
a) powieścią o określonym miejscu akcji
b) powieścią o pogoni za karierą
c) powieścią o człowieku XX wieku
d) powieścią uniwersalną
Rozwiązanie

Franz Kafka nie studiował:
a) matematyki
b) chemii
c) germanistyki
d) prawa
Rozwiązanie

Sala sądowa mieściła się przy ulicy:
a) Stefańskiej
b) Szewskiej
c) Juliusza
d) Praskiej
Rozwiązanie

Nie został dokończony rozdział:
a) VIII
b) V
c) VII
d) XI
Rozwiązanie

„Proces” utrzymany jest w poetyce:
a) surrealizmu
b) dadaizmu
c) faszyzmu
d) biurokratyzmu
Rozwiązanie

Poetyka surrealizmu nie zakłada sprzeciwu wobec:
a) obyczajowości
b) nowoczesnej cywilizacji technicznej
c) wyobraźni i psychoanalizie
d) zinstytucjonalizowanych form życia społecznego
Rozwiązanie

Panna Montag pracuje jako nauczycielka:
a) niemieckiego
b) włoskiego
c) francuskiego
d) angielskiego
Rozwiązanie

Informator, którego Józef spotyka w sądzie ubrany jest:
a) staromodnie
b) ekstrawagancko
c) niechlujnie
d) elegancko
Rozwiązanie

Ramy czasowe powieści obejmują:
a) jeden rok z życia głównego bohatera
b) rok i jeden dzień z życia głównego bohatera
c) prawie rok z życia głównego bohatera
d) pół roku z życia głównego bohatera
Rozwiązanie

Pani Grubach uważała, że panna Bürstner, powinna być bardziej:
a) uprzejma
b) dumna
c) pracowita
d) staranna
Rozwiązanie

Kapitan Lanz był dla pani Grubach:
a) przyrodnim bratem
b) siostrzeńcem
c) stryjem
d) bratankiem
Rozwiązanie

Panna Bürstner była:
a) pokojówką
b) nauczycielką
c) kancelistka sądową
d) stenotypistką
Rozwiązanie

Powieść nie jest napisana językiem:
a) pozbawionym plastycznych opisów
b) prostym
c) pozbawionym obrazowych epitetów, porównań czy też przenośni
d) zindywidualizowanym
Rozwiązanie

Pierwszej ekranizacji „Procesu” dokonał Orson Welles we Francji w roku:
a) 1956
b) 1971
c) 1938
d) 1962
Rozwiązanie

Bertold to:
a) adwokat
b) student
c) woźny sądowy
d) kolega Józefa z pracy
Rozwiązanie

Józef K. zapomniał o imieninach:
a) Leni
b) panny Bürstner
c) Erny
d) Elzy
Rozwiązanie

Józef K. miał oprowadzać po zabytkach klienta z:
a) Niemiec
b) Francji
c) Włoch
d) Węgier
Rozwiązanie

Tagi: